Viime ja tämä vuosi ovat olleet yrityksille erittäin haastavia, koska koronan, talouskasvun hidastumisen, investointien vähäisyyden ja kauppamarkkinatilanteiden epävarmuuden vuoksi yritykset joutuvat kamppailemaan raskaasti eloonjäämisestään. Kirkkonummelaiset yritykset, varsinkin matkailu- ja ravitsemusalan yritykset, ovat samanlailla nyt erittäin tiukoilla. Kirkkonummen kunnalla ei ole varaa menettää yhtään yritystä, koska ne työllistävät, tarjoavat kuntalaisille palveluita ja tavaroita sekä tuovat kunnalle tärkeitä verotuloja. Nyt myös kuntapäättäjien on taisteltava yrityksiemme puolesta ja näytettävä uusillekin yrittäjille, että Kirkkonummi on paras paikka yrittää. Mielestäni yksi keino tähän taisteluun on Visit Kirkkonummi -kanavissa.

Tällä hetkellä Kirkkonummi maksaa Visit Espoolle Visit Kirkkonummi -nettisivujensa ylläpidosta ja sisällön tuottamisesta. Visit Kirkkonummi -kanaviin kuuluvat myös somekanavat Instagramissa että Facebookissa, joita taas tuottaa espoolainen Retkipaikka. Visit Espoo kuuluu Enter Espoo Oy:lle ja se on Espoon kaupungin omistama markkinointiyhtiö. “Enter Espoo Oy:n tehtävänä on houkutella yrityksiä, investointeja ja vierailijoita Espooseen. Yhtiö markkinoi Espoota vierailijoille ja Kirkkonummi on osa Espoon matkailuverkostoa.” Näin lukee heidän materiaalissaan, jota jaettiin kirkkonummelaisille järjestettävässä Visit Kirkkonummi -webinaarissa 18.3. Kirkkonummelaiset yritykset maksavat myös Enter Espoolle näkyvyydestä, kampanjoinnista ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Vertailun vuoksi selvitin, mitä Visit Lohja ja Visit Raseborg tekevät omissa kunnissaan. Näissä kunnissa tehdään mielestäni hienoa paikallisia yrityksiä tukevaa työtä. Visit Lohja ja Visit Raseborg tuottavat kumpikin itse kuntana nämä kanavansa yhteistyössä paikallisten yritystensä kanssa. Näkyvyys Visit Lohjan ja Visit Raseborgin -kanavissa, niiden nettisivuilla ja somessa, on täysin ilmaista yrityksille. Visit Lohja on lisäksi tuottanut vuodelle 2021 matkailukartan, jossa toivotetaan kaikki tervetulleiksi vierailemaan lohjalaisissa yrityksissä. Tämän matkailukartan mainospaikka maksoi 95€ ja tuota esitettä levitetään jo sekä printtiversiona että digitaalisesti. He ovat siis jo valmiina kuumimpaan Suomi- matkailukesään, kun taasen Visit Kirkkonummi -nettisivuja vasta päivitetään. Visit Lohja on myös reagoinut Koronaan ja kerännyt nettisivuilleen esimerkiksi kaikki noutoruokapalveluja tuottavat yritykset. Samoin omatoimiset ulkoliikuntamahdollisuudet löytyvät sieltä helposti houkutellen näin alueelle turisteja. Visit Espoo on myös tehnyt koontisivuja, kuten Take away -tuottajista, mutta miksi kirkkonummelaisten yritysten kannattaisi liittyä Espoon listaan? Miksi Visit Kirkkonummi -kanavista ei löytyisi vastaavia palveluja?

Tein myös pienen selvityskierroksen kahteen yritykseen, kirkkonummelaiseen Jeppakseen ja Porkkala Traveliin, joka myös toimii Kirkkonummen alueella. Molemmat yrittäjät olivat sitä mieltä, että paikallisesti ja itsenäisesti tuotetut kanavat palvelisivat paremmin paikallisia yrityksiä. Kirkkonummelta löytyy myös monta yrittäjää, jotka ilmaisivat aikaisemmin mainitsemassani webinaarissa kiinnostuksensa sisällön tuotantoon. Yritykset olivat myös itse kiinnostuneita toimittamaan materiaalia kaikkiin Visit Kirkkonummen kanaviin, jos nettisivut olisivat toimivat ja somekanaviin tuotettaisiin ajankohtaista tietoa kirkkonummelaisista yrityksistä. Kanavien näkyvyyden hinta/yritys on myös ratkaisevaa. Varsinkin pienet yksinyrittäjät eivät näe kannattavaksi lähteä Visit Espoon tuottamaan yhteistyöhön.

Ehdotankin Kirkkonummen kunnan päättäjille, että tarkastelisitte kriittisesti ja avoimin mielin tämän hetkistä yhteistyötä Visit Espoon ja Retkipaikan kanssa. Otetaanko nyt nykyisessä yhteistyömuodossa huomioon kirkkonummelaisten ja varsinkin kirkkonummelaisten yritysten tarpeet ja toiveet? Tuovatko nämä kanavat nyt kaiken mahdollisen hyödyn Kirkkonummelle? Ehdotan, että Kirkkonummi pyrkisi hankkimaan tarpeellisen osaamisen omasta kunnastamme. Tämä mahdollisuus toteutuessaan toisi osaltaan kuntastrategian mukaisesti kuntalaisia ja yrityksiä lähemmäksi toisiaan ja loisi tiivistä ja hyvää yhteisöllisyyttä. Uskon myös, että Visit Kirkkonummi -kanavien siirto takaisin Kirkkonummen hallittaviksi lisäisi niin yrittäjien tyytyväisyyttä näkyvyyden lisääntyessä kuin kuntalaisten ja turistien tyytyväisyyttä löytää palvelut vaivattomasti. Näillä edellä mainituilla seikoilla olisi varmasti myös positiivinen vaikutus Kirkkonummen yrittäjäbarometrin tuloksiin.

Birgitta Salonen

Pro Kirkkonummi, Kuntavaaliehdokas

Artikkeli julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 2.5.2021.