Gesterbyssä villi pysäköintiongelma

Gesterbyssä villi pysäköintiongelma

Olen pyrkinyt vaikuttamaan jo 3 vuoden ajan Gesterbyn villiin pysäköintiin Hopearinteen suoralla, mutta se rehottaa edelleen. Ainut konkreettinen toimenpide asian parantamiseksi on kaksi kunnan alueelle asentamaa pysäköintikieltomerkkiä. Merkeillä ei käytännössä ole...
Pro Kyrkslätt värdesätter tvåspråkighet

Pro Kyrkslätt värdesätter tvåspråkighet

Pro Kyrkslätt värdesätter tvåspråkighet Kyrkslätt har traditionellt haft en stark tvåspråkig kultur och identitet. I de officiella styrdokumenten så som kommunstrategin och i festtal lyfts tvåspråkigheten alltid upp. I slutet av 2019 var dryga 6500 kommuninvånare...