Kirkkonummella halutaan kehittää kuntalaisten osallistamismahdollisuuksia ja ohjata palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuntalaisia kuulemalla (Kuntastrategia 2018-2021). Tämä tavoite toteutui hienosti esimerkiksi kulttuuristrategian laatimisprosessissa.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen on myös meille tärkeä tavoite. Jotta tämä ei jäisi vain korulauseeksi, haluamme nostaa esiin muutaman esimerkin, jotka ovat iloksemme edenneet kuntalaisten meille antaman idean pohjalta:

Pro Kirkkonummen valtuustoryhmä jätti viime vuoden helmikuussa valtuustoaloitteen liikuntapainotteisen opetuksen aloittamiseksi Kirkkonummella. Aloite sai laajasti kannatusta ja asia on nyt edennyt toteutusvaiheeseen. 6-luokkalaisten huoltajat ovat saaneet vastattavakseen kyselyn, jolla kartoitetaan oppilaiden kiinnostusta osallistua liikuntapainotettuun opetukseen yläkoulussa. Toivottavasti huoltajat vastaavat kyselyyn aktiivisesti ja opetus saadaan käynnistettyä ensi syksynä.

Pro Kirkkonummi haluaa myös kiittää kuntalaista ehdotuksesta koulujen liikuntasalien avaamisesta kuntalaiskäyttöön koulujen kesäloman aikana. Tämäkin asia on edennyt käytännöksi ja siten lisännyt mahdollisuuksia kehittää seuratoimintaa ja tarjota mielekästä vapaa-ajantoimintaa eri ikäryhmille pidemmällä ajanjaksolla.

Myös kolmen lapsen äidin Saara Ketolan keräämä adressi koronakevään päivähoitomaksujen poistamiseksi vaikutti suuresti kunnanhallituksen päätökseen asiassa. Esimerkkejä on monia muitakin ja päättäjänä on todella mahtavaa huomata, että yhdessä onnistumme pienin askelin kehittämään Kirkkonummesta vieläkin paremman paikka asua.

 

Pro Kirkkonummi kunnanvaltuutetut
Outi Saloranta-Eriksson
Minna Hakapää
Antti Kilappa
Pekka Sinisalo
Anni-Mari Syväniemi
Noora Piili
Elina Utriainen