Noora Piili

Noora Piili

Toimitilapalvelujen lautakunnan pj.

Noora Piili toimii valtuutettuna, palvelutuotannon lautakunnan varapuheenjohtajana sekä kunnanhallituksen varajäsenenä valtuustokaudella 2017–2021. Noora on asunut perheineen Kirkkonummella jo 18 vuoden ajan, hevostilalla Upinniemessä.

Noora on koulutukseltaan agronomi, maatalous -metsätieteiden maisteri (MMM). Hän työskentelee toimitusjohtajana omassa taloushallinnon alan yrityksessään. Taloushallinto, investointilaskenta, talouden kannattavuus – ovat teemoja, joita Noora työstää niin työelämässään kuin kunnan luottamustoimissa. ”Taloushallinnon erinomainen osaaminen on erittäin tärkeää kunnan luottamustoimissa. Talous on lopulta se ainoa asia, missä kaikki palvelut, investoinnit, verot ja koko kunnan toiminta määritellään. Kun taloushallinnon osaa, auttaa se pyrkimään kuntalaisten kannalta parhaisiin ratkaisuihin. Kaikkeen kunnan varat eivät riitä, mutta paljon on siitä kiinni, miten taloutta sekä investointeja kunnassa hoidetaan ja mihin varat kohdistetaan. Tässä on tärkeä tehtävä myös luottamushenkilöllä, joka osaa käsitellä taloushallinnon asioita”.

Noora on suurperheen äiti. Perheessä on neljä pientä poikaa, perheen viides lapsi syntyy tammikuussa 2021. Perhe on vahvasti kirkkonummelainen, lapset ovat syntyneet täällä, käyvät kunnallisessa päivähoidossa, koulussa sekä harrastuksissa Kirkkonummella. Nooralle on erityisen tärkeää, että kunnan palvelut perheille, lapsille ja nuorille pysyvät erinomaisina. ”Kirkkonummella on hyvänä asiana kunnan pienuus. Se, että palvelut ovat lähellä ihmistä – on iso arvo kunnassa asumiselle. Meillä on erinomainen päivähoito, opetus sekä terveydenhuollon palvelut. Näistä tulee ehdottomasti pitää kiinni.” kertoo Noora.

Yrittäjyys Kirkkonummella on Nooralle myös tuttua ja asia, jota tulee pitää aina esillä. Asuminen, työnteko ja eläminen Kirkkonummella tulee Nooran mielestä olla helppoa – kaikilla osa-alueilla. ”Meillä on Kirkkonummella moni asia erittäin hyvin niin yrittämisen, asumisen, harrastusten kuin palveluiden osalta. Kuntaa tulee kehittää parhaaksi mahdolliseksi juuri kirkkonummelaisille. Maailma on muuttunut nopeasti ja meidän tulee pitää huolta kaikista kunnan asukkaista sekä heidän elämisensä vaivattomuudesta Kirkkonummella”.

Palvelutuotannon lautakunnan varapuheenjohtajana Noora Piili tekee sinnikkäästi työtä kunnan kiinteistöjen ja uusien rakennusinvestointien parissa. Nykyisten tilojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä terve sisäilma on Nooralle erityisen tärkeää. Hän haluaa tehdä kuntapolitiikkaa ilolla – asiat riitelevät, eivät ihmiset.

Yhteystiedot: noora.piili@kirkkonummi.fi