PRO KIRKKONUMMI RY/PRO KYRKSLÄTT RF ON KUUDEN KIRKKONUMMELAISEN KUNNANVALTUUTETUN PERUSTAMA PAIKALLISYHDISTYS. HALUAMME EDISTÄÄ KIRKKONUMMELAISTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIA MM. ASUINYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISESSÄ SEKÄ TYÖN JA YRITTÄJYYDEN MAHDOLLISTAMISESSA. TAVOITTEENAMME ON MYÖS KESTÄVÄ KEHITYS, YHDENVERTAISUUS, AVOIMMUUS JA PÄÄTÖKSENTEON OIKEUDENMUKAISUUS.

POLIITTISET OHJELMAT EIVÄT OHJAA TOIMINTAAMME, VAAN AJAMME KIRKKONUMMEN JA KIRKKONUMMELAISEN ASIOITA PAIKALLISVAIKUTTAEN.. OLKAA YHTEYDESSA!