Tutustu valtuustokauden 2017-2021 Pro Kirkkonummen valtuustoryhmän toimintaan ja eteenpäin vietyihin asioihin. Seuraavilla videoilla valtuutetut Outi Saloranta-Eriksson, Noora Piili, Minna Hakapää, Anni-Mari Syväniemi, Elina Utriainen, Pekka Sinisalo ja Antti Kilappa kertovat nyt kuluneen valtuustokauden asioista ja kuulumisista.

TILINPÄÄTÖS VALTUUSTOTYÖSTÄ 2020:

Vuoden 2020 tapahtumista meidän kaikkien mielessä päällimmäisenä on varmasti Korona-pandemia ja sen vaatimat muutokset sekä kunnan palvelutuotannossa ja valtuuston toiminnassa, että meidän jokaisen yksityiselämässä. Korona pakotti meidän luopumaan osin vanhoista käytännöistä ja etsimään uutta. Vanhoja hyviä käytäntöjä saadaan toivottavasti ensi vuonna palautettua, mutta osa uusista, korvaavista tavoista on toivottavasti tullut jäädäkseen.

Kunnan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä, systemaattista työtä. Vuoden 2020 lopussa Pro Kirkkonummi julkaisi omat vaaliteemansa kevään 2021 kuntavaaleihin. Teemojen avulla tavoitellaan kestävää, kiinnostavaa, viihtyisää ja aidosti kaksikielistä Kirkkonummea, jossa on pitovoimaa ja vetovoimaa. Tulevan valtuuston työ pohjaa nykyisen valtuuston työhön. Siksi tulevaa onkin hyvä katsoa menneeseen peilaten. Seuraavassa muutamia nostoja valtuuston päätöksistä vuodelta 2020, jotka meidän kaikkien on hyvä tuntea:

Kylien Kirkkonummi

– Maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 hyväksyttiin. Se on strategisen suunnittelun työväline, jonka pohjalta kunta muodostaa näkymän maankäytön ja kaavoituksen kehittämislinjoista tulevaisuudessa.

– Kirkkonummi liittyi osakkaaksi Turun Tunnin Juna oy.hyn. Edetessään päätös luo pohjaa raideliikenteen kehittämiselle kunnan pohjoisosissa.

– Aiesopimus Kylmälän vesiosuuskunnan kanssa hyväksyttiin ja rakennuskustannuksiin myönnettiin avustusta. Päätöksen pohjalta alueella kauan odotettu vesihuoltojärjestelmän rakentaminen etenee.

Turvallinen ja toimiva arki

– Kirkkonummen kulttuuristrategia hyväksyttiin

– Masalan Hommaksen ylipainehallia koskeva kauppakirja ja maanvuokrasopimus hyväksyttiin ja sille myönnettiin 200 000€ avustus.

– Valtuustoaloitteeseen ”Liikuntapainotteisen opetuksen aloittaminen Kirkkonummella” saatiin positiivinen vastaus

– Päätettiin Kolsarin suojatiesaarekkeen rakentamisesta ja kevyenliikenteen väylän rakentamissuunnitelma käynnistämisestä välille Kolmiranta Veikkola yhdessä ELY.n kanssa

Talous kuntoon – uusia ratkaisuja arjen turvaamiseksi

Kesäkuussa valtuusto päätti kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteistä vuodelle 2020. Päätöksen mukaisesti vuoden 2021 ja 2022 sopeuttamistoimenpiteistä päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Koska ensi vuoden talousarvioesityksessä ei päästy riittäviin talouden tasapainottamistoimenpiteisiin esitti Pro Kirkkonummi (valtuutettu Anni-Mari Syväniemi) valtuustossa ponnen, että kunnanhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin Kirkkonummen kunnan talouden tasapainottamiseksi ja sote- ja maakuntauudistukseen sopeutumiseksi. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Kestävää työllisyyttä ja yrittämistä edistämässä

– Kirkkonummen Ohjaamon palvelut vakinaistettiin osana talousarviota. Ohjaamo on paikka, jossa alle 30-vuotiaat saavat maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin esim. opiskelu- tai työpaikan hakemiseen.

– Keskustan kehittäminen nytkähti pienen askeleen eteenpäin, kun yhden keskeisistä kortteleista asemakaavaa muutettiin siten, että se paremmin palvelee liikekeskustan vetovoimaa.

Kotiovelta luontoon – Kirkkonummi Suomen ympäristöystävällisin

Jo aiemmin mainittu Kirkkonummen maankäytön kehityskuva rakentuu vahvasti sille ajatukselle, että kunnan asumisen vetovoimatekijöitä ovat luonnonläheisyys ja merellisyys. Myös esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn yhteydet sekä maaseudunvirkistys- ja luontomatkailureitistöt muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Lisäksi myös joukkoliikenteen kehittäminen huomioidaan vahvasti.

Tästä on hyvä jatkaa ensi vuoteen. Oikein ihanaa uutta vuotta teille kaikille!

Valtuustoryhmän puolesta,

Outi Saloranta-Eriksson (ryhmäpj.)