Pro Kirkkonummi ry:n valtuutetut:
  • Minna Hakapää / valtuuston 1. varapj, HUS:n valtuuston jäsen
  • Antti Kilappa / kunnanhallituksen jäsen, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan pj
  • Noora Piili / palvelutuotannon lautakunnan varapj, kunnanhallituksen varajäsen
  • Outi Saloranta-Eriksson / valtuustoryhmän pj, KVA:n ja omnian hallituksen jäsen
  • Pekka Sinisalo / suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, HSL:n hallituksen jäsen
  • Anni-Mari Syväniemi / Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan vpj, kunnanhallituksen varajäsen, Omnian hallituksen  jäsen
  • Elina Utriainen / palvelutuotannon lautakunnan jäsen
Pro Kirkkonummi ry:n varavaltuutetuT:
  • Juha blomfelt  / kiinteistötoimitusten uskottu mies
  • Maija Lounamaa / tarkastuslautakunnan jäsen, rakennus -ja ympäristölautakunnan jäsen
  • Pekka Poutanen / Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, kårkullan johtok. jäsen

Muita Yhdistyksen jäseniä lautakunnissa:
ARI liuhta / palvelutuotannon lautakunnan jäsen, kiinteistötoimitusten uskottu mies

Yhdistyksen puheenjohtajana 2021 toimii Pekka M. Sinisalo (040-567 3945), sihteerinä Outi saloranta-eriksson (050-363 2937) ja rahastonhoitajana Noora Piili (040-579 1051).
YHTEystiedot: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi