Pro Kirkkonummen valtuustoryhmä teki 3.2.2020 kunnanvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen liikuntapainotteisen opetuksen aloittamiseksi Kirkkonummella.

Kirkkonummella järjestetään painotettua opetusta musiikissa, ruotsin kielessä, matemaattis-luonnontieteellisissä (LUMA) aineissa sekä tieto- ja viestintätekniikassa (virtuaaliluokat). Jo olemassa oleviin painotetun opetuksen opetussuunnitelmaa noudattaviin luokkiin oppilaat valitaan heidän taipumuksiaan ko. oppiaineissa mittaavan kokeen avulla. Kirkkonummen kunta ei korvaa oppilaiden koulumatkakustannuksia silloin kun oppilas käy muuta kuin omaa lähikouluaan.

Liikuntapainotteista opetusta meillä ei kuitenkaan ole. Monilla oppilailla on taipumusta liikuntaan ja siksi painotetun opetuksen vaihtoehtojen laajentaminen liikuntaan on tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi uudessa Jokirinteen koulussa ja sen ympäristössä olisi hyvät puitteet liikuntapainotteiseen opetukseen, mutta opetuspaikka voi olla myös joku toinenkin koulu.

Kirkkonummella on myös paljon lapsia ja nuoria, jotka harrastavat liikuntaa erittäin tavoitteellisesti ja korkealla tasolla. Koulutyön ja harjoittelun yhteensovittaminen ei aina ole helppoa. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille. Keskeisimmät verkostokumppanit ovat yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä korkeakoulut. Mukana ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Tukipalveluista huolehtii laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että liikuntapainotteisen opetuksen aloittamisedellykset selvitetään siten, että opetus on mahdollista aloittaa elokuussa 2021. Valmistelussa tulee selvittää myös, mitä etuja tai vaatimuksia syntyisi siitä, että liikuntapainotteinen opetus kytkettäisiin yläkoulussa Urhea-verkostoon.

Kirkkonummella 3.2.2020

Minna Hakapää                                       
Antti Kilappa
Noora Piili
Pekka M. Sinisalo
Outi Saloranta-Eriksson
Elina Utriainen