Kirkkonummelle muutetaan pääkaupunkiseudun läheisyyden ja sen luonnon vuoksi, totesi Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara jo vuonna 2008. Vuonna 2020 Kirkkonummi valittiin puolestaan Ylen selvityksessä Suomen Vihreimmäksi kunnaksi. Tässä vertailussa kiinnitettiin huomiota luonnonsuojelualueiden, sähkö- ja hybridiautojen määrään, pyöräteiden osuuteen sekä kasvihuonepäästöihin asukasta kohti.

Vihreimmäksi kunnaksi pääseminen on tapahtunut valtuutettujen keskinäisessä yhteistyössä yli puoluerajojen. Kirkkonummi liittyi vuonna 2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (HINKU) yhteisestä aloitteestamme Anders Adlercreutzin (rkp) kanssa. Nytverkostonjäsenenä Kirkkonummen kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään. Kuntaan on perustettu HINKU -ohjausryhmä, joka suunnittelee ilmastotyötä sekäseuraa ilmastotavoitteiden toteuttamista.

Viime vuosina Kirkkonummen luonnon arvostus on kohonnut entisestään kirkkonummelaisten ja muidenkin viihtyessä upeilla luontoalueillamme. Kaikenikäiset nauttivatvesien äärellä Meikon järvellä, Linlossa, Nuuksiossaja Veikkolassa.Helmenä kimmeltävänPorkkalan reitistöt ovatnyt hienosti valmiina vastaanottamaan sisäilmasta väsyneitäkulkijoita.Tämäkin on mahdollistunut yhteistyöllä yli puoluerajojen. Porkkalanluonnonsuojelualueille haettiin kansallispuistostatusta vuonna 2017, jonka myötävaltio myönsi puoli miljoonaa euroa rahaa reitistöjen, opasteiden ja katosten kehittämiseeen sekä alueen tutkimukseen.

Porkkalan alue onkin nyt viimeisinä vuosina ollut monen kosketus virkistävään yhteyteen luonnon kanssa. Merellinen kansallispuisto on ehdotuksestani yhä Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa, mutta sen toteutumiseen tarvitaan Kirkkonummella vahva yhteinen tahtotila.

Kirkkonummen luonto kuuluu kaikille yli puoluerajojen.

Minna Hakapää
Kirkkonummen kunnanvaltuuston 1. vpj.

Artikkeli julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 16.5.2021.