Sivistys- ja vapaa-aikalau­ta­kunnan puheenjohtaja Antti Kilappa on käyttänyt otto-oikeuttaan koskien kirjas­to­toi­men­joh­tajan päätöstä Masalan ja Veikkolan kirjastojen aukioloaikojen muuttamista. Päätös supisti sivukir­jas­tojen aukioloaikoja, jotka aiotaan uudella päätöksellä palauttaa sille palvelutasolle, jonka lautakunta on aikaisemmin päättänyt, kertoo Kilappa.

Lautakunnalle ehdotetaan, että Veikkolan kirjasto on 5.10. alkaen lauantaisin auki klo 10 – 15. Aukioloaika järjestetään nykyisillä henki­lös­tö­re­surs­seilla ilman, että pääkirjaston ja Masalan kirjaston aukioloaikoja muutetaan.

Veikkolan sivukir­jas­tolle etsitään uusia tiloja

Kilappa kertoo myös, että Veikkolan sivukir­jas­tolle etsitään parhaillaan korvaavia tiloja. Nykyinen rakennus alkaa olla käyttöikänsä päässä, eikä rahaa sen remontoimiseen löydy.

Yhtenä ratkaisuna on tutkittu kirjaston sijoittamista Veikkolan koululle parak­ki­ra­ken­nukseen jossa toimii tällä hetkellä esikou­luo­pe­tusta ja Veikkolan koulun opetusta. Rakennus sijaitsee Veikkolan koulun tontilla, koulun pohjois­puo­lella.

Veikkolan koulun laajennuksen valmistuessa vuoden 2021 keväällä tilat vapautuvat opetustoimen käytöstä. Vapautuvat tilat ovat laajuudeltaan noin 590 m2 eli suuremmat kuin nykyisellä kirjastolla.

Kirjaston sijainti koulun ja päiväkodin kanssa samalla kiinteistöllä mahdollistaisi tiiviin yhteistyön ja parantaisi kirjas­to­pal­ve­luiden saavu­tet­ta­vuutta lapsille ja nuorille, sanoo Kilappa.

Veikkolan koulun tilat ovat laajasti iltakäytössä, joten koulun iltakäyttö voi tukea myös kirjas­to­pal­ve­luiden kysyntää, hän jatkaa.