KIRKKONUMMI

Yksi uusista valtuutetuista on Pro Kirkkonummen listalta valtuustoon valittu Aku Leijala. Leijala otti valtuus­to­a­paikan 200 äänellä.

- Muutimme vaimoni kanssa Kirkkonummen Veikkolaan 16 vuotta sitten, johon rakensimme nykyisen kotimme. Olen koulu­tuk­seltani kauppa­tie­teiden maisteri, tehnyt yli 20 vuoden uran pankkiirina, rahoitusalan yrittäjänä ja nähnyt monenlaisia talouskriisejä matkan varrella. Viimeisimmässä pestissäni toisen palveluksessa vastasin pohjoismaisen finans­si­kon­sernin tytäryhtiön toimi­tus­joh­tajana n. 13 miljardin euron asiakas­va­ral­li­suu­desta, Leijala kertoo. - Haaveenani oli aina viettää aikaa lastemme kanssa, kun he ovat vielä pieniä. Jäin 6 vuotta sitten koti-isäksi, minkä rinnalla toimin yksityis­si­joit­tajana ja yrittäjänä. Lapsemme ovat kasvaneet ja nyt aikaa jää muuhunkin, joten ajattelin antaa osaamistani yhteiskunnan käyttöön ja lähteä ehdolle vaaleihin.

Leijala edustaa talou­soi­keis­to­laista linjaa, mikä tarkoittaa maltillista työn verotusta, yrittä­jyys­myön­tei­syyttä, voimakkaan alijäämäisen julkisen sektorin kääntämistä lievän ylijäämäiseksi ja velkaan­tu­mis­kierteen katkaisemista. - Muutoin en ole arvoiltani erityisen konservatiivi, jos en täysin liberaalikaan; arvostan traditioita, mutta hyväksyn elämän ja ihmisen moninaisuuden. Vietän paljon aikaa perheeni kanssa, luen mielelläni ja liikun koiramme kanssa Kirkkonummen upeassa luonnossa.

- Arvostan Kirkkonummen pitkää historiaa ja kaksikielistä perintöä. Tavoitteeni Kirkkonummen kunnal­lis­po­li­tii­kassa on tutkia löytyisikö meiltä sellainen poliittinen koalitio, joka haluaisi pitää taloudellisen itsemää­rää­mi­soi­keuden kirkko­num­me­lai­silla, kuntamme verotuk­sel­li­sesti kilpai­lu­ky­kyisenä ja välttää sitä, että päätyisimme vastoin omaa tahtoamme Länsi-Espoon keskukseksi.

Artikkeli on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 15.6.2021