Taloussanomat julkaisi 9.2. artikkelin, jossa kerrottiin Helsingin kaupungin myyneen koulujensa ja päiväkotiensa ruoanvalmistuksesta ja kiinteistönhuollosta huolehtineen Palmian saksalaiselle sijoitysyhtiölle Mutarekselle. Helsingin kaupunki perusteli myyntiä sillä, että konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuudella on oltava “kaupunkistrategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite”, ja Palmian kohdalla näin ei ollut. Lähde: https://www.is.fi/taloussanomat/ art-2000009382808.html.

Saksalainen sijoitusyhtiö Mutares kertoo verkkosivuillaan, että se ostaa tyypillisesti matalatuottoisia yrityksia tai osia niistä. Oston jälkeen Mutares pyrkii tehostamaan ostettujen yritysten toimintaa, parantamaan kannattavuutta ja saattamaan tämän jälkeen ne taas myyntikuntoon. Tarkoitus on saada tehtyä myynti ostohintaa kalliimmalla.

Kuntamme toimitilapalveluiden lautakunta päätti 25.1. kokouksessaan jatkaa valmistautumista siirtää elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden hankintakilpailutukset Hansel Oy:lle. Kyse olisi 51kuukauden sopimuksesta Hanselin kanssa ja se olisi arvoltaan jopa 6,9 miljoonaa euroa, josta tuotteiden arvioitu hankintahinta olisi 6,2 miljoonaa. Toimitilapalveluiden puheenjohtaja Noora Piili (ProK) teki Elina Utriaisen (ProK) kannattamana palautusehdotuksen lisätietoja varten, missä selvitettäisiin tarkempia tietoja, mihin sitoudutaan, millä keinoin kunta voisi jatkossa vaikuttaa kilpailutusten sisältöön ja voisiko kunta sopimuksen aikana silti myös itse tehdä kilpailutuksia. Palautusehdotus hävisi äänestyksessä. Lähde: https://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/ DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20231317-3

Kirkkonummella vuosi 2023 on myös kuntastrategiamme uudistamisen vuosi. Nyt onkin hyvä hetki käydä keskustelua siitä, onko lapsiystävällisessä kunnassamme myös tarkoitus tulevaisuudessa kenties Helsingin tavoin ulkoistaa tällä hetkellä upeasti toimiva ruokahuoltomme tai miksi haluaisimme ulkoistaa hankinnat, joilla varmistamme laadun päiväkoti- ja kouluruokailuissa. Vai voisiko tämä strateginen kysymys kunnan sisällä itse hankituista ja laadukkaasti tehdystä ja nyttemmin diplominkin saavuttaneesta koulu- ja päiväkotiruokailusta olla myös vetovoimaisen kuntamme markkinointivaltiksi tulevina vuosina?

Birgitta Salonen ja Noora Piili Sitoutumaton Pro Kirkkonummi ry