Maija Lounamaa, 266

Maija Lounamaa, 266

Varavaltuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen, palvelutuotannon lautakunnan varajäsen

Luontoalueiden, maisema-arvojen ja luonnonläheisen asumisen suojelu ovat Maija Lounamaan kiinnostuksen kohteita ja osaamisalueita. 

Maija on yksi Pro Kirkkonummi ry:n perustajajäsenistä. Luottamustehtävissään hänen vankka ammatillinen asiantuntemuksensa ja kolmatta kautta jatkunut luottamustyökokemus on antanut hänelle asukaslähtöisen näkökulman, joka perustuu maankäytön suunnittelun ja asemakaavoituksen merkitykseen kunnan kehitykselle. 

Tehdessään esityksiä ympäristön ja olevan asutuksen huomioon ottavista ratkaisuista, hän on halunnut ja voinut vaikuttaa turvallisen, terveellisen ja luonnonläheisen asumisen toteutumiseen mm. ympäristöluvissa ja asemakaavoituksessa. Tätä näkemystään hän toi esiin myös toimiessaan kaavoitusohjelman ja rakennusjärjestyksen uudistamista valmistelevissa työryhmissä.

Tällä kaudella rakennus- ja ympäristölautakunnassa jäsenenä oleva Maija on tehnyt paljon töitä mm. louhimoiden, murskaamoiden, haketuslaitosten ja maankaatopaikkojen haittavaikutusten pienentämiseksi. 

Ammatiltaan Maija on maisemasuunnitteluun suuntautunut arkkitehti. Viime vuosina hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla maankäytön maisemasuunnittelutehtävissä viheraluesuunnittelijana ja -kaavoittajana. Eläkkeelle jäämisestä huolimatta hän jatkaa edelleen työskentelyä näiden asioiden parissa yrittäjänä. Vapaa-ajalla Maija maalaa merimaisemia, mutta hänet voi nähdä leikkimässä viiden lapsenlapsensa kanssa kuin myös seikkailemassa purjehdusretkillä valtamerillä.

 Yhteystiedot: maija.lounamaa@kirkkonummi.fi

 

Tutustu myös muihin ehdokkaisiin