Yksi mittavimmista koulutuspoliittisista uudistuksista Suomessa astuu voimaan ensi syksynä, kun oppivelvollisuusikä laajenee 18 ikävuoteen. Uudistuksen myötä mm. oppivelvollisuusikäisten oppimateriaalit tulevat maksuttomiksi niin lukio- kuin ammatillisessa koulutuksessa. Tämä lisää selvästi koulutuksellista yhdenvertaisuutta.

Laki yksin ei kuitenkaan vielä riitä takaamaan laadukasta koulutusta. Osaava, työhönsä sitoutunut henkilöstö on keskeisin tekijä! Lisäksi tarvitaan terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat. Koulutuksen pitää myös pysyä ajan hermoilla ja olla veturina yhteiskunnan kehityksessä. Siksi koulutusta ja henkilöstön osaamista on kehitettävä jatkuvasti.

Kirkkonummella on kaksi lukiota: suomenkielinen Porkkalan lukio ja ruotsinkielinen Kyrkslätts gymnasium. Kirkkonummella on parhaillaan valmistelussa uusi ja upea kaksikielinen lukiokampus keskeiselle paikalle torin viereen. Yhteiskampuksen suunnitelmassa kokonaisuuteen sijoitetaan myös vapaansivistystyön opistojen tiloja.

Seinät eivät määritä koulutuksen sisältöä, mutta uuden rakentaminen tarjoaa mahdollisuuksia tehdä asioita toisin. Kampuksen suunnittelussa tulee siis luopua kokonaan ”meidän ja teidän -tilat” ajattelusta. Kampus tulee myös selvemmin avata koskemaan koko keskusta-aluetta hyödyntäen alueella jo olemassa olevia rakennuksia ja julkisia tiloja.

Lyhyet etäisyydet keskustassa mahdollistavat tämän. Kirkkonummi on jäsenenä koulutuskuntayhtymä Omniassa, jonka tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää monialaista ammatillista koulutusta ja tukea työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Omnian hallituksen jäseninä olemme päässeet läheltä seuraamaan Kirkkonummen rajalle Espoon Kiviruukkiin suunnitteilla olevan yhteiskampuksen suunnittelua. Kiviruukkiin on ajatuksena luoda uudenlainen kokonaisuus, jossa monenlaiset koulutuspalvelut ja yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä. Ajatus näkyy myös rohkeassa tilasuunnittelussa, jossa tavoitteena on minimoida jokaisen toimijan omien tilojen määrä ja pitää tilasuunnittelun painopiste yhteiskäyttötiloissa. Näin saadaan syntymään uutta osaamista ja uusia innovaatioita, mutta myös nostettua tilojen käyttöastetta ja näin pienennettyä investointikustannuksia.

Kirkkonummen lukiot tarvitsevat pikaisesti uudet tilat. Tilojen suunnittelutyössä on turvattava laadukkaan ja modernin lukiokoulutuksen toteutusmahdollisuudet. Samalla on uskallettava tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka eivät perusopetuksen puolella olisi mahdollisia. Säästämällä seinistä pystymme varmistamaan, että raha kunnassamme riittää tulevaisuudessa riittävästi resursoidun ja osaavan henkilöstön palkkaamiseen ja sen hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Outi Saloranta-Eriksson, kasvatustieteen maisteri, Pro Kirkkonummi
Anni-Mari Syväniemi, kasvatustieteen maisteri, Pro Kirkkonummi