Kuntavaalien ennakkoäänestys on meneillään ja kestää 8.6. asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6. Näissä vaaleissa Kirkkonummen valtuuston konkaripäättäjistä useat ovat päättäneet jättäytyä pois ja uusia ehdokkaita on tullut tilalle. Vaaleista tekee mielenkiintoisen se, että perinteisille puolueille on tullut uusia vaihtoehtoja, kuten puoluepoliittisesti sitoutumaton Pro Kirkkonummi -paikallisyhdistys.

Pro Kirkkonummi ensimmäistä kertaa mukana yhteensä 30 ehdokkaan voimin. Listalla on mainio kattaus sekä vahvaa päättäjäkokemusta että uutta ja monipuolista osaamista. Kaikkia ehdokkaita yhdistää vahva halu kehittää kuntaamme Kirkkonummen ja sen asukkaiden tarpeista lähtien. Prolaisten mielestä Kirkkonummi on hyvä paikka asua ja tavoitteena on tulevaisuudessakin viihtyisä ja turvallinen Kirkkonummi hyvillä palveluilla vastuullisesti hoidetun tasapainoisen talouden turvin.

– Meillä on kahdeksan nykyistä valtuutettua, jotka ovat hienosti ottaneet meidät uudet ehdokkaat mukaan keskusteluun ja kampanjaan, iloitsee ensikertalainen Birgitta Salonen. Pro Kirkkonummen valtuutetuilla on lukuisia merkittäviä luottamustehtäväpaikkoja kuten esimerkiksi valtuuston varapuheenjohtajuus, kunnanhallituksen jäsenyys, puheenjohtajuudet sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä palvelutuotannon lautakunnan varapuheenjohtajuus ja jäsenyydet. – Olemme keskustelleet sekä ajankohtaisista asioista kuten GWP:stä että Kirkkonummen tulevaisuudesta. Ryhmässämme on paljon positiivista draivia ja uuden innovointia, Salonen jatkaa. – Onnistuimme saamaan mukaan ehdokkaita laajasti eri puolilta Kirkkonummea, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja, itsekin ehdolla oleva Pekka M. Sinisalo. – Puolueettomana paikallisvaikuttajana tavoitteenamme on kehittää Kirkkonummea sen omista lähtökohdista kaikkien kuntalaisten parhaaksi, jatkaa Sinisalo.

Pro Kirkkonummi on määritellyt viisi yhteistä teemaa, joiden pohjalta valtuutetut tulevat tekemään päätöksiä ensi valtuustokaudella. Tavoitteena prolaisilla on kestävä, kiinnostava, viihtyisä ja aidosti kaksikielinen Kirkkonummi, jossa on pito- ja vetovoimaa. Kylien Kirkkonummi muodostuu useasta kylästä, jotka tekevät Kirkkonummesta ainutlaatuisen kokonaisuuden. Isommat kylät Keskusta, Masala ja Veikkola sekä omaleimaiset Kylmälä, Lapinkylä, Veklahti, Jorvas, Långvik, Kantvik ja Upinniemi ovat paikkoja, joissa kuntalaisilla on mahdollisuus tuntea olevansa kylänsä jäseniä. Asukkaiden arjessa kylät ovat tärkeitä luoden me-henkeä ja lisäten yhteistä tahtotilaa vaikuttaa lähiympäristöön.

Tuvallinen ja toimiva arki syntyy yhteisöllisyydestä ja ihmislähtöisistä palveluista. Laadukkaat kunnalliset palvelut kuten varhaiskasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri, terveydenhuolto ja liikenne, kirjasto ja ikäihmisten palvelut ovat ratkaisevia tekijöitä kunnan viihtyisyydessä ja vetovoimaisuudessa. Tavoitteena on ”pitää kaikki kyydissä”.

Talous kuntoon-teema prolaisilla nostaa esiin sen, että on aika löytää uusia ratkaisuja arjen turvaamiseksi. Kestävä talous on itsenäisen kunnan elinehto! Talousasiat korostuvat tulevalla valtuustokaudella, sillä Kirkkonummella on valtavat kehittämis- ja mm. rakennusinvestointitarpeet. Vastuunkanto taloudesta kuuluu jokaiselle luottamushenkilölle. Kirkkonummella on loistava mahdollisuus menestyä myös tulevaisuudessa viihtyisänä ja turvallisena elämisen paikkana. Tarkka taloudenpito ja toimivat palvelut eivät ole ristiriidassa keskenään. Tarkalla taloudenpidolla varmistetaan hyvät palvelut ja niiden kehittäminen tulevaisuudessakin. Kuntatalouden haasteita ei ratkaista veronkorotuksilla vaan rakenteellisilla ratkaisuilla.

Kestävää työllisyyttä ja yrittämistä edistämässä-teema nostaa esiin työllisyyden merkityksen sekä kunnalle että yksilölle. Kunta pystyy omalla toiminnallaan edistämään työpaikkojen määrää alueellaan. Kunta voi järjestää yksilöille tukea ja ohjausta. Työttömien määrän vähentyessä kunnan verotulot kasvavat ja kunnan valtiolle maksamat sakkomaksut saadaan pienenemään.

Suomen ympäristöystävällisin kunta ja kotiovelta luontoon on myös sydänteema Pro Kirkkonummen ohjelmassa. Kirkkonummen vahvuus ja kuntalaisten arvostama asia on juuri asumisen ja elämisen luonnonläheisyys. Mahdollisuus nauttia luonnosta omassa arjessa lisää merkittävästi kuntalaisten viihtymistä ja hyvinvointia. Kirkkonummen upean luonnon tulee säilyä tuleville sukupolvillekin! Tähän on mahdollisuus vaikuttaa sekä kaavoituksella että yhdyskuntasuunnittelulla sekä vapaa-ajan paikkoja ja – palveluita kehittämällä.

Se, millaisia valintoja ja päätöksiä nyt valittava valtuusto ja luottamushenkilöt tekevät seuraavan neljän vuoden aikana vaikuttaa valtavan paljon Kirkkonummen tulevaisuuteen. Nyt on tärkeää, että muistamme kaikki äänestää! Näin varmistamme, että Kirkkonummi on myös tulevaisuudessa hyvä paikka asua ja elää – sinulle ja minulle.

Pro Kirkkonummi ry
Pro Kyrkslätt rf.