Puolueisiin sitou­tu­mat­toman Pro Kirkkonummi -liikkeen vuosikokous on valinnut uudeksi puheen­joh­ta­jakseen Birgitta Salosen, joka seuraa tehtävässä Pekka Sinisaloa.

Vuosi­ko­kouk­sessa käynnistettiin myös jo huhtikuun 2025 kuntavaalien valmistelut. Tavoitteena vaaleissa on luotta­mus­paik­kojen merkittävä kasvattaminen.

Pro Kirkkonummi tarjoaakin vaihtoehdon niille, joille perinteinen tiukasti ohjelmiin sidottu puolu­e­po­li­tiikka tuntuu vieraalta.

Yhdistys perustaa toimintansa yhteistyöhön kaikkien niiden poliittisten tahojen kanssa, jotka hyväksyvät ihmisarvoa ja oikeu­den­mu­kai­suutta kunnioittavan toiminnan.

Tulevana vuonna Pron keskeisenä tavoitteena on erityisesti edistää kirkko­num­me­laisten osallistumis- ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuksia sekä tiiviin yhteistyön näkyminen yli puoluerajojen jo päätöksiä valmistellessa.

Koko kunnan toimintaa ohjaavana periaatteina tulee olla kuntastrategia, minkä tärkeydestä Pro Kirkkonummi on jo tehnyt useita nostoja.

Päätösten tulee perustua kuntast­ra­te­giaan ja tietoon, jolloin myös päätöksenteon keskiöön siirtyy koko yhteisömme hyvinvointi, jopa Suomi-tason hyvinvointi.

Nyt laaditaan parhaillaan valtuustolle hyväk­syt­tä­väksi uutta kuntast­ra­te­gi­aamme, jossa on keskiössä on näyttävä kestävä kehitys, avoimuus, päätöksenteon oikeu­den­mu­kaisuus, kaikkinainen tasa-arvo sekä työn ja yrittämisen kunni­oit­ta­minen.

Kuntast­ra­tegian tulee myös taklata ison kuvan haasteemme, kuten esimerkiksi väestönkasvu, mikä ei tapahdu tällä hetkellä syntyvyyden enemmyydestä, sanoo uusi puheenjohtaja Birgitta Salonen.

Pro Kirkkonummi tarjoaa kuntalaiselle hyvän epäpoliittisen vaikut­ta­mis­foo­rumin mukavassa seurassa. Lähde siis mukaan ehdokkaaksi kevään 2025 kuntavaaleissa, lisätietoja löydät yhdistyksen verkkosivuilta www.prokirkkonummi.fi.

Artikkeli julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 14.12.2023