Kirkkonummi on taas uusimassa pitkän tähtäimen suunnitelmaansa alkavana syksynä. Kuntastrategia on tärkein ohjaustyökalumme, joten sen tekoon kannattaa käyttää aikaa sekä tehdä se huolella ja harkiten, eri lähteitä kuunnellen ja pohtien. Päätinkin siis tässä kohtaa kysyä myös tekoälyltä, mitä mieltä se olisi tulevasta suunnitelmastamme.

Kerroin tekoälylle asuvani Suomessa ja Kirkkonummella. Kysyin ensin siltä, tietääkö se ylipäätään kuntastrategiasta ja sain seuraavanlaisen vastauksen: “Kyllä, tiedän perusperiaatteet kuntastrategiasta. Se on suunnitelma siitä, miten kunta kehittyy ja saavuttaa tavoitteensa. Strategiassa määritellään usein pitkän aikavälin visio, tärkeät tavoitteet ja keinot, joilla nämä tavoitteet saavutetaan. Strategia tulisi luoda yhteistyössä kuntalaisten, poliitikkojen ja virkamiesten kanssa, jotta se olisi mahdollisimman kattava ja hyväksytty. Strategia voi kattaa monia alueita, kuten koulutuksen, terveydenhuollon, liikenteen, ympäristön ja talouden. On tärkeää, että strategia on realistinen, mutta myös rohkea, ja että se vastaa kuntalaisten tarpeita. Tärkeää on myös se, että strategian toteutumista seurataan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tämä edellyttää mittareita ja indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata edistymistä ja suorituskykyä.”

Kysyin tämän jälkeen, millainen olisi paras kuntastrategia Kirkkonummelle? “Kuntastrategian luominen on monimutkainen prosessi, joka vaatii laajaa tietoa paikallisista olosuhteista, tarpeista ja mahdollisuuksista. Vaikka en ole paikallinen asiantuntija, voin antaa yleisiä ehdotuksia siitä, millaisia elementtejä Kirkkonummen strategiaan voisi sisällyttää.

1. Kestävä kehitys: Kirkkonummi on tunnettu kauniista luonnostaan, joten strategiassa kannattaa painottaa kestävää kehitystä ja ympäristön suojelua. 

2. Palvelut: On tärkeää varmistaa, että palvelut, kuten koulutus, terveydenhuolto ja liikenne, ovat laadukkaita ja helposti saavutettavissa.

3. Talous: Strategiassa tulisi myös olla suunnitelma talouden kehittämiseksi, mikä voi sisältää tukea paikallisille yrityksille, turismin edistämistä ja uusien työpaikkojen luomista.

4. Yhteisö: Kirkkonummella on vahva yhteisöllisyys, jota tulisi hyödyntää. Strategiaan voisi sisältyä suunnitelmia tapahtumien ja yhteisötoimintojen tukemiseksi.

5. Tulevaisuuden suunnitelmat: Mitä suurempia tavoitteita Kirkkonummi asettaa, sitä tärkeämpää on suunnitella pitkällä tähtäimellä. Onko tavoitteena esimerkiksi parantaa infrastruktuuria tai tehdä kunnasta houkuttelevampi asuinpaikka?

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, ja tärkeintä on kuunnella kuntalaisten tarpeita ja toiveita strategiaa laadittaessa.”

Tämän jälkeen kysyin vielä tarkemmin tekoälyn nostamasta ensimmäisestä kohdasta, miten Kirkkonummi voisi hyödyntää tunnettuvuuttaan kauniista luonnostaan ja sain vastauksen: “Kirkkonummi on kuuluisa kauniista luonnostaan, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia sekä asukkaille että matkailijoille. Luonto on merkittävä resurssi, jota tulee hyödyntää strategisesti ja kestävästi. Tästä näkökulmasta Kirkkonummen luonnonvarat voidaan nähdä investointina, joka tuottaa pitkän aikavälin hyötyjä sekä ympäristölle että kunnan taloudelle.

Kestävän kehityksen strategiassa Kirkkonummen kaunis luonto voidaan nostaa etusijalle. Se voi olla keino houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä, jotka arvostavat ympäristöystävällistä ja luonnonläheistä elämäntapaa. Tässä yhteydessä on tärkeää kehittää infrastruktuuria, kuten julkista liikennettä ja kestäviä asuinalueita, jotka tukevat tätä visiota.

Matkailun näkökulmasta Kirkkonummen luonnonkauneus voi houkutella kotimaisia ja kansainvälisiä turisteja, mikä voi tukea paikallista taloutta. Tässä yhteydessä on tärkeää kehittää kestävää matkailua, joka kunnioittaa ympäristöä ja paikallista kulttuuria.

Lisäksi Kirkkonummen luonto tarjoaa mahdollisuuksia ympäristökasvatukseen ja -tutkimukseen. Koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää tätä resurssia opetuksessaan, ja yritykset voivat tehdä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa kestävän kehityksen innovaatioiden kehittämisessä. Kaiken kaikkiaan Kirkkonummen strategiassa tulisi tunnistaa ja hyödyntää sen luonnonkauneuden ainutlaatuinen potentiaali kestävällä ja innovatiivisella tavalla.”

Tämän tekstini tarkoitus on nyt herättää kunnanhallituksemme ja kunnanhallituksemme puheenjohtaja yhdessä uuden tulevan kunnanjohtajamme kanssa miettimään, voisimmeko olla, tekoälynkin toteamana, nyt rohkeita? Kirkkonummi tarvitsee meiltä uudenlaiset toimintatavat sekä omannäköisen suunnan, jota kohti yhdessä etenemme. Yhteistyössä on voimaa!

Birgitta Salonen
Sitoutumaton Pro Kirkkonummi ry

Arikkeli julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 27.7.2023, s.11.